Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общите условия на онлайн магазина са собственост на EmiCeler D.O.O. и са изготвени в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗВПот), въз основа на препоръките на Търговско-промишлената камара и международните кодекси за електронен бизнес.

Общите условия уреждат работата на електронния магазин www.knedlshop.bg, правата на потребителя и деловите отношения между доставчика и клиента. Използвайки онлайн магазина www.knedlshop.bg, Вие се съгласявате с всички условия за продажба, посочени по-долу.

Индекс

1 Фирмена информация и учредяване на фирмата

1.1 Информация за компанията

1.2 Информация за учредяване

2 Процедура за закупуване, плащане и получаване на стоките

2.1 Процес на покупка

2.2 Потвърждение на покупката

2.3 Начин на плащане

2.4 Цени

2.5 Срок на доставка

3 Право на отказ, гаранция и връщане на стоки

3.1 Право на отказ от покупка

3.2 Гаранция

3.3 Съществена грешка

3.4 Връщане на повредени пратки

3.5 Жалби и спорове

4. Сигурност и комуникация

4.1 Сигурност

4.2 Право на поверителност

4.3 Комуникация

4.4 Потребителски коментари и мнения

5 Отказ от отговорност

6 Собственост

1. Фирмена информация и учредяване на фирмата

1.1 Информация за компанията

Име на фирмата: EmiCeler d.o.o.

Седалище на фирмата: Podlimbarskega pot 6, Kamnik 1241, Словения

Уебсайт: www.knedlshop.bg

Електронен адрес: [email protected]

Данъчен номер: SI 60533625

Регистрационен номер: 8924341000

Данъкоплатец: ДА

Транзакционна сметка: IBAN SI56 0400 0027 6532 973 (T) NOVA KBM d.d.

(отворен на 23 август 2021 г., NOVA KBM d.d., EmiCeler d.o.o., онлайн магазин)

1.2 Информация за учредяване

Дата на регистрация в регистриращия орган: 2 август 2021 г

Регистриращ орган: AJPES, клон Любляна

(обобщение на законодателството)

Електронният магазин www.knedlshop.bg (наричан по-долу „онлайн магазин“) се управлява от фирма EmiCeler d.o.o. (наричан по-нататък “доставчик”).

Доставчикът се задължава винаги да предоставя на клиента следната информация:

а) фирмена идентичност (име на фирмата и седалище, регистрационен номер),

б) информация за контакт, която позволява на потребителя да комуникира бързо и ефективно (електронна поща),

в) съществени характеристики на стоките или услугите (включително следпродажбено обслужване и гаранции),

г) наличност на артикули (всеки артикул или услуга, предлагани на уебсайта, трябва да бъдат налични в разумен срок),

д) условия за доставка на артикули или изпълнение на услугата (начин, място и срок на доставка),

е) всички цени трябва да бъдат ясно и недвусмислено посочени и трябва ясно да се покаже дали вече включват данъци и транспортни разходи,

ж) начин на плащане и доставка,

з) времева валидност на офертата,

i) срокът, в който все още е възможно да се откаже от договора и условията за отказ; освен това също относно това дали и колко струва на клиента да върне артикула,

й) обяснение на процедурата за рекламация, включително цялата информация за лицето за контакт или отдела за обслужване на клиенти.

к) запознаване с отговорността за съществени грешки

2. Процедура за покупка, плащане и приемане на стоките

2.1 Процес на покупка

Купувачът избира артикула, който иска да купи и го добавя в количката. Клиентът може да добавя неограничен брой артикули в кошницата. За артикули, при които са възможни няколко различни комбинации на артикула (размер, цвят и т.н.), купувачът избира желаната комбинация и едва след това добавя артикула в количката (системата не позволява на купувача да добави променлив артикул без избиране на всички необходими опции).

В кошницата, както и в края на покупката, купувачът има възможност да промени количеството на артикулите в кошницата и да премахне артикула. Освен това има възможност за удължаване на продуктовата гаранция за определени продукти.

В края на покупката купувачът трябва да въведе своите данни (име и фамилия, адрес, телефонен номер и имейл адрес). Всички данни са задължителни и се съхраняват на сигурно място. След това купувачът има възможност да избере вида на доставката и начина на плащане. След това той има възможност да прегледа още веднъж цялата кошница и да се съгласи да получава маркетингови известия по имейл. Покупката се потвърждава от купувача с клик върху „Купете сега“. Ако купувачът не е попълнил цялата необходима информация, уебсайтът ще го предупреди за това.

2.2 Потвърждение на покупката

След потвърждаване на покупката, на потребителя се показва страница за потвърждение с номера на поръчката, който служи като справка по време на покупката (номерът на поръчката е число във формат 1xxxxxxx). Доставчикът изпраща поръчаните продукти с местна логистична компания като пратка за покупка.

Посочените цени в сайта www.knedlshop.bg не включват пощенски разходи. Пощенските разходи се начисляват в края на покупката при избор на услуга за доставка и начин на плащане. Ако всички поръчани продукти не бъдат доставени в една пратка, доставчикът покрива разходите за последваща доставка. Потребителят/купувачът заплаща покупната цена при получаване на пратката. Ако купувачът не е вкъщи при посещението на пощальона, той получава известие за пратката, която взема в своята поща или на уговорения пункт за получаване в рамките на срока за получаване.

2.3 Начин на плащане

В онлайн магазина www.knedlshop.bg доставчикът позволява плащане с наложен платеж, превод на TRR, PayPal и кредитни карти (клиентът се пренасочва към защитен уебсайт, където приключва покупката). При избор на опция за плащане към нашия TRR, дейностите по изпълнение на поръчката ще протичат след постъпване на средства към нашия TRR. Доставчикът издава фактура на постоянен носител. Купувачът получава известие на имейл адреса си как да се откаже от покупката и да върне продуктите, ако е необходимо и възможно.

2.4 Цени

Цените са валидни към момента на подаване на поръчката и нямат по-нататъшна валидност. Цените са валидни при плащане с посочените по-горе начини на плащане, при посочените по-горе условия. Въпреки усилията ни да предоставим най-актуалната и точна информация, може да се случи информацията за цените да е невярна. В този случай или в случай, че цената на артикула се промени по време на обработката на поръчката, доставчикът ще позволи на купувача да се откаже от покупката, като в същото време доставчикът ще предложи на купувача решение, което ще да бъдат взаимно задоволителни.

Всички цени са в евро и включват ДДС. Доставчикът си запазва правото на ежедневни промени в цените, освен ако не е посочено друго.

Цените, посочени на уебсайта, не включват пощенски разходи.

Всички намалени цени са валидни до изчерпване на количествата.

2.5 Срок на доставка

Срокът за доставка се изразява в брой работни дни – в работни дни. За продукти, които са в наличност, срокът за доставка е следващия работен ден след получаване на поръчката до 14:00 часа на същия ден. При плащане с TRR срокът за доставка започва да тече от първия работен ден след получаване на потвърждението за плащане. При по-дълъг срок за доставка на поръчаната стока, Доставчикът изпраща електронно уведомление до потребителя/купувача за очаквания възможен срок за доставка. Доставчикът си запазва правото да ограничи или напълно да спре продажбата на определени или дори всички продукти за определен или неопределен период от време, да ограничи достъпа до онлайн магазина за определен или неопределен период от време, да спре напълно достъпа до онлайн магазина, или по друг начин да ограничи или спре работата на онлайн магазина.

3. Право на отказ от покупка, гаранция и връщане на стока

3.1 Право на отказ от покупка

Потребителят (горепосоченото се отнася изключително за физически лица, които придобиват стоки за цели извън търговската си дейност) има право да уведоми фирмата (e-mail адрес: [email protected]) в 14-дневен срок от получаване на артикула, че да се оттегли от договора, без да му бъде дадена причина за решението си. Срокът започва да тече един ден след датата на вземане. Единственият разход, който се начислява на потребителя във връзка с отказ от договора, е разходът за връщане на стоката (която в случай на доставка се калкулира според ценовата листа на услугата за доставка и зависи от това дали е пратка/ пакет/товар). Артикулът трябва да бъде върнат на продавача не по-късно от 14 дни след уведомлението за отказ от договора (покупката).

Потребителят няма право да използва безпрепятствено артикулите до момента на отказ от договора. Потребителят може да инспектира и тества артикулите, доколкото е необходимо, за да установи действителното състояние. Потребителят е отговорен за намаляване на стойността на стоките, ако намалението е резултат от поведение, което не е абсолютно необходимо за определяне на естеството, свойствата и функционирането на стоките.

3.2 Гаранция

Артикулите са с гаранция, ако това е посочено в гаранционната карта или фактурата. Гаранцията е валидна при спазване на указанията в гаранционния лист и при представяне на фактура. Гаранционните срокове са посочени в гаранционните листове или във фактурата. Информация за гаранцията е предоставена и на страницата за представяне на артикула. Ако няма информация за гаранцията, артикулът няма гаранция или информацията в момента е неизвестна. В последния случай купувачът може да се свърже с доставчика, който ще предостави актуална информация.

3.3 Съществена грешка

Потребителят може да претендира за недостатъци на закупената стока от гаранцията или от материален дефект по реда на Закона за защита на потребителите – ЗВПОт.

Потребителят, който правилно е уведомил продавача за грешката, има право да изисква от продавача:

Коригиране на дефект в стоката или

Връща част от платената сума пропорционално на грешката или

Стока с дефект се заменя за нова безупречна стока или

Връща платената сума.

Във всеки случай потребителят също има право да изисква от продавача обезщетение за вреди, и по-специално обезщетение за разходите за материали, резервни части, работа, прехвърляне и транспортиране на продукти, които възникват в резултат на изпълнение на задълженията от предходния параграф на този член.

Правата на потребителя по алинея първа отпадат след изтичане на две години от деня, в който е уведомил продавача за фактическата грешка.

3.4 Връщане на повредени пратки

Ако при получаване на пратката забележите, че артикулът или пакетът е физически повреден, съдържанието му липсва или има следи от отваряне, трябва да стартирате процедура за рекламация към фирмата, чрез която сте получили стоката. Вие правите това, като занесете пакета в пощенския клон, който ви е доставил пакета, и напомните на пощенските служители, че трябва да попълните формуляра за доклад за повредена пратка, който след това също подписвате. Заедно с фирмата, която Ви е доставила пратката, ще се погрижим рекламацията да бъде разрешена в най-кратки срокове. Все пак препоръчваме да отворите пакета пред куриера, за да може куриерът да запише всички щети, докато присъства при доставката на пакета.

3.5 Жалби и спорове

Доставчикът спазва приложимото законодателство за защита на потребителите. Доставчикът полага всички усилия да изпълнява задължението си да изгради ефективна система за разглеждане на рекламации и да определи лице, с което, при възникнали проблеми, купувачът да се свърже по имейл. Рекламацията се подава на имейл адрес [email protected]. Процесът на обжалване е поверителен. Компанията се опитва да разрешава спорове извън съда.

Компанията EmiCeler d.o.o. не признава никакъв доставчик на IRPS (доставчик за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове).

Електронна връзка към платформата за онлайн разрешаване на потребителски спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Компанията EmiCeler d.o.o. е регистрирана в платформата на Европейския съюз за онлайн разрешаване на потребителски спорове.

4. Сигурност и комуникация

4.1 Сигурност

Доставчикът използва подходящи технологични и организационни средства за защита на трансфера и съхранението на лични данни, поръчки и плащания. Доставчикът не носи никаква отговорност и не може да носи отговорност за каквито и да било щети на компютър/хардуер или друго имущество, както и евентуално въвеждане на вируси, които биха могли да засегнат оборудването на потребителя в резултат на посещение на уебсайта, изтегляне на текстове, изображения, данни . Самият потребител също е отговорен за защитата на личните данни, а именно като гарантира сигурността на своето потребителско име и парола и подходящата софтуерна (антивирусна) защита на своя компютър. Потребителят гарантира за точността и верността на всички предоставени данни и носи отговорност пред Доставчика за вреди, причинени от неточни и неверни данни.

4.2 Право на поверителност

Доставчикът се задължава да защитава постоянно всички лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (Държавен вестник на РС, бр. 86/2004 г.), Закона за електронните съобщения (ZEK, Държавен вестник на РС, бр. 43/2004 г.) и закон за застраховането. Всички данни, получени от уебсайта: www.knedlshop.bg ще бъдат използвани изключително за изпращане на информационни материали, оферти, фактури и друга необходима комуникация.

4.3 Комуникация

Доставчикът ще се свърже с потребителя чрез средства за дистанционна комуникация само ако потребителят не възрази изрично срещу това.

Рекламните имейли ще съдържат следните компоненти:

• ще бъдат ясно и недвусмислено обозначени като рекламни съобщения,

• подателят ще бъде ясно видим,

• различни кампании, промоции и други маркетингови техники ще бъдат маркирани като такива. Също така ще бъдат ясно определени условията за участие в тях,

• методът за отписване от получаване на рекламни съобщения ще бъде ясно представен,

• доставчикът изрично ще уважи желанието на потребителя да не получава рекламни съобщения.

4.4 Потребителски коментари и мнения

Мнения или коментари на потребители и рецензии на продукти, написани от клиенти, са част от функционалността на магазина, които са предназначени за общността от потребители. Доставчикът позволява на всеки регистриран потребител на магазина да напише мнение, като доставчикът ги преглежда преди окончателното публикуване. Доставчикът няма да публикува мнения или приноси, които по какъвто и да е начин са обидни, нецензурни или, по мнението на доставчика, не предоставят ползи на други потребители и посетители.

С изпращането на мнение или коментар потребителят изрично се съгласява с условията за ползване и разрешава на доставчика да публикува част или целия текст във всички електронни и други медии. Доставчикът има право да използва съдържанието неограничено време и за всякакви цели, които са в бизнес интерес на доставчика, включително публикуване в реклами или други маркетингови комуникации. Същевременно авторът на мнението декларира и гарантира, че е притежател на материалните и морални авторски права върху писмените мнения и коментари и че не прехвърля тези права изключително и безсрочно на доставчика.

5. Отказ от отговорност

Доставчикът полага всички усилия, за да гарантира, че информацията, публикувана на уебсайта, е актуална и коректна. В отделни случаи обаче може да се случи доставчикът да не може да ви достави продукта, защото е изчерпан и вече не е на склад. В такъв случай Доставчикът ще информира клиента за промените и ще му позволи да се откаже от поръчката или да замени поръчания артикул.

6. Собственост

Доставчикът си запазва правото на собственост върху изпратените продукти до пълното им заплащане. Всички цени са в EUR.

Всички права запазени. © 2024 EmiCeler d.o.o.